HOME    |    KONTAKT   |   OBCHODNÉ PODMIENKY   |   SPOLOČNOSŤ   |   OT?ZKY   |   AKCIA

FARBY VLASOV

Vyberte si farbu vlasov podľa vzorkovnice. Foto – zobrazuje skutočnú farbu vlasov (pozor svetlo môže trochu farbu skresľovať !!) Farba – zobrazuje priamu farbu podľa vzorkovej škály farieb. Číslo – zobrazuje číselné označenie farby. Kód – zobrazuje slovné vyjadrenie farby. Popis – vyjadruje možnú poznámku k farbe (napr. dostupnosť, prevedenie, …)
Foto Farba Číslo Kód Popis
blond F27   blond F27
blond F27 
#27     
hnedá F30   hnedá F30
hnedá F30 
#30     
Hnedá F33   Hnedá F33
Hnedá F33 
#33     
blond F60   blond F60
blond F60 
#60     
blond F613   blond F613
blond F613 
#613     
hnedá F135   hnedá F135
hnedá F135 
#135     
burgundská   burgundská
burgundská 
#BURG     
červená   červená
červená 
#red    Farba vlasov je značne skreslená!! Presnejšia farba je vernejšie vykreslená v oddiely - Produkty - Vlasy - Vlasy v crazy farbách !!