HOME    |    KONTAKT   |   OBCHODNÉ PODMIENKY   |   SPOLOČNOSŤ   |   OT?ZKY   |   AKCIA

Produkty > Vlasy ľudské
Foto Názov Kód Množstvo Cena IČO AKCIA
Ľudské vlasy STANDARD - (I typ)   Ľudské vlasy STANDARD - (I typ)  LV-STA - I - 35CM  100 g.  60,00 €   
Ľudské vlasy STANDARD - (U typ)   Ľudské vlasy STANDARD - (U typ)  LV-STA - U - 35CM  100 g.  70,00 €   
Ľudské vlasy NATURAL nespracované   Ľudské vlasy NATURAL nespracované    1 cop  1,248 Eur/gram   
Ľudské vlasy NATURAL nespracované   Ľudské vlasy NATURAL nespracované    1 cop  1,44 Eur/gram   
Nespracované európske vlasy   Nespracované európske vlasy         
Nespracované európske vlasy   Nespracované európske vlasy         
Nespracované ázijské-indické vlasy   Nespracované ázijské-indické vlasy         
Polospracované vlasy   Polospracované vlasy