HOME    |    KONTAKT   |   OBCHODNÉ PODMIENKY   |   SPOLOČNOSŤ   |   OT?ZKY   |   AKCIA
Studená metóda CLIP 
Studená metóda CLIP

POPIS

Predlženie a zahustenie vlasov pomocou príčeskov CLIP je najjednoduchším a najpraktickejším spôsobom ako dosiahnuť krásne dlhé a husté vlasy. Nie je to stále predlženie vlasov, ale len príležitostné. Príčesok CLIP sa ráno, alebo pred akciou upev?uje na do vlasov a potom večer resp. po akcii opäť dáva dolu. Nosí sa príležitostne. Veľkou výhodou je, že vlasy na príčesku sa neumývajú spolu a tak často s vlastnými, ale osobitne, čím sa výrazne predlžuje životnosť príčesku CLIP. Jednoduchšie je aj umývanie a sušenie samostatného príčesku CLIP.späť