HOME    |    KONTAKT   |   OBCHODNÉ PODMIENKY   |   SPOLOČNOSŤ   |   OT?ZKY   |   AKCIA
Tepelná metóda lepenie KERATÍN 
Tepelná metóda lepenie KERATÍN

POPIS

Jednou z najčastejších metód a spôsobov predlžovania a zahusťovania vlasov je metóda za tepla. Pri nej sa používajú rôzne druhy lepiacich zmesí ako keratín, živica, vosk a iné. Každá z lepiacich zmesí má svoje špecifiká a preto na trhu majú všetky svoje uplatnenie. Pri tepelných metódach sa prídavné pramene uchytávajú k vlastným vlasom pomocou lepiacich zmesi, ktoré sa nahriatím roztavia a za tepla sa hnietením prilepia k vlasom. Výsledný tvar zlepenia je buď v tvare šúlčeka alebo v tvare placky. Niektoré tepelné metódy sa zvyknú nazývať tiež, že sú \"za studena\", ale pri nich aj tak pôsobí teplo a to v nižšej teplote.

Vystava EXPO BEAUTY PRAHA jesen 2008 051 web.JPG

späť