HOME    |    KONTAKT   |   OBCHODNÉ PODMIENKY   |   SPOLOČNOSŤ   |   OT?ZKY   |   AKCIA

Produkty > Materiál na predlžovanieMikrorolky 
Mikrorolky

POPIS

Malé valčeky s rozšíreným koncom na uchytenie predĺžených prame?ov vlasov.

MNOŽSTVO

1 ksspäť